[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)

 
แผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
Click ดูประวัติ
นายรัตนพร ไกยนุช
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
บริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
Click ดูประวัติ
นายภูวนาถ ภูนาเหนือ
รองหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
งานปกครองและครูที่ปรึกษา
Click ดูประวัติ
นายสาธิต จิตรซื่อ
ครูผู้สอน
งานสวัสดิการนักศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวภลิตา ศรีสมบัติ
ครูผู้สอน
งานกิจการนักศึกษา
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : ฝ่ายงานวิชาการ
3 : ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรทั่วไป
4 : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
5 : ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
๔๑หมู่ ๗ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๓๐ โทร.๐๔๒-๐๑๔๓๓๕
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5